Oljetank

Oljetank:

Eier av en oljetank er ansvarlig for at tanken og/eller rørsystemet ikke lekker. Lekkasjer som skader naturen eller naboens eiendom er tankeiers ansvar. Opprydding etter oljelekkasjer kan medføre betydelige kostnader. Det er viktig å følge med på egen tank for å forebygge lekkasjer.

En nedgravd oljetank som er tatt ut av bruk, skal fjernes fordi den utgjør en forurensningsfare. Ved lekkasje er du som eier av tanken økonomisk ansvarlig for opprydding og for skader på din egen og andres hus og eiendom.

Dispensasjon kan gis hvis tanken er uforholdsmessig vanskelig å fjerne, for eksempel hvis den ligger under bærende konstruksjon, er svært vanskelig å komme til med gravemaskin, eller hvis fjerning vil forårsake skader på grunnmur og lignende.

BVT Entreprenør AS i samarbeid med Norva Kjelsberg Transport AS og Norsk Gjenvinning AS kan bistå deg med tømming, gassfrigjøring, rengjøring og deponering av nedgravd oljetank.

Etter at tanken er fjernet mottar du som kunde deklarering som dokumenterer at tanken er fjernet samt deponert på godkjent og lovlig måte. BVT Entreprenør AS tar seg av varsling til aktuell kommune.

Les gjerne mer vedrørende oljetank på www.oljefri.no.

BVT Entreprenør AS utfører oppdrag for private, bedrifter og det offentlige marked.

Ta kontakt for uforpliktende befaring og tilbud.